اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :

اول

پایه اول

داستان نشانه ه | آموزش حروف الفبا با قصه |تدریس درس مهتاب

داستان نشانه ه | آموزش حروف الفبا با قصه |تدریس درس مهتاب

کلاس  | آموزش حروف الفبا با قصه |تدریس درس مهتاب تدریس درس مهتاب مقطع ابتدایی برای تدریس این درس میتوان از پوستر درس یا تصویری از یک شب مهتابی یا نقاشی بچه ها درباره مهتاب استفاده کرد. بعد از صحبت درباره مهتاب و قدرت و عظمت خداوند در خلق پدیده ها روی تصویرکها متمرکز می‌شویم و می‌خواهیم که بچه ها به صدای اخر ماه کوه دقت کنند. بعد میخواهیم کلمه هایی مثال بزنند که مانند انها در اخر صدای ه …

توضیحات بیشتر »